Vår Policy

Eksjö Brukshundklubb policy och regler för verksamhet finns tillgänglig i klubbstugan för alla medlemmar.

Fastställande av Normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben 2010

Svenska Brukshundklubben

Härmed meddelas att er klubbs stadga är fastställd av Svenska Brukshundklubbens förbundsstyrelse, vilken utgår ifrån Normalstadga för lokalklubb inom Svenska Bruks hundklubben, antagen av förbundsstyrelsen den 8 maj 2009. Stadgan återfinns på Svenska Brukshundklubbens extranät Fido: fido.brukshundklubben.se/stadgar.

Den nya stadgan gäller från den 1 juli 2010, och är giltig tillsammans med detta bekräftelsebrev, med era klubbspecifika detaljer, vilket bekräftar de beslut som era medlemmar tagit vid två olika omröstningar.

Följande uppgifter är unika för er klubb:
Klubbens namn: Eksjö Brukshundklubb, Styrelsens säte: Eksjö kommun

Styrelsen består av:
Ordförande, Vice ordförande, Sekreterare, Kassör, 3 ledamöter, 2 suppleanter

OBS! Normalstadga för lokalklubb inom Svenska Brukshundklubben tillsammans med denna bekräftelse är ett viktigt styrdokument för er klubb och ska skrivas ut från extranätet Fido och arkiveras tillsammans med denna bekräftelse av er på klubben.

Farsta den 22 juni 2010
Peter Rimsby Generalsekreterare

Postadress: Box 4, 123 21 Farsta.
Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta ·
Telefon: 08-505 875 00 ·
Fax: 08-505 875 99
Organisationsnummer: Svenska Brukshundklubben: 802000-4605 · Brukshundservice Sverige AB: 556448-6453

info@brukshundklubben.se · www.brukshundklubben.se