Valberedning och Revisorer

Valberedning
Annika Pettersson (Sammankallande)

Revisorer
Helena Hedenberg ( Sammankallande)
Janni Torvaldsson
Jill Rehnby ( Revisorsupleant)