Protokoll

Styrelsemöte Eksjö Brukshundklubb

Tid: 2022-05-02 klockan 19.00

Plats: Klubbstugan

Närvarande: Veronica Schill ordförande, Tommy Hvit kassör, Maria Alin ledamot, Britt-Marie Mörnefält ledamot, Veronica Ottosson ledamot, Malin Englund suppleant, Gabriella Håkansson suppleant

Ej närvarande: Martin Alnemo vice ordförande, Jessica Wase Stensen sekreterare,

66.             Mötets öppnande

                 Ordförande Veronica Schill förklarar mötet öppnat och hälsar alla välkomna.

67.            Godkännande av dagordning
                 Den föreslagna dagordningen godkänns.

68.             Val av protokolljusterare
                 Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Veronica Ottosson.

69.             Tidigare protokoll
                 Tidigare protokoll följdes upp. Veronica har ej varit på Hundfix, men det gör hon till veckan Tidigare protokoll lades till handlingarna.

70.             Ordförandens punkt
                 Ordförande  informerar om paraden som äger rum på Nationaldagen 6/6-22. Vi kommer att gå sist i paraden och ha gott om plats för att kunna utrymma från torget när vi behöver. Uppmanar så många som möjligt att vara med. Genrep kommer att hållas 5/6. Totalt kommer ca 21 föreningar att delta vilket är nytt rekord.

Kallelse till distriktsordförandemöte har kommit. Kommer att äga rum på Njudung och Veronica och Martin åker på detta.

Ordförande har även pratat med AC om Bruksintresset som var uppe, men har väl egentligen inte fått något ordentligt svar.

71.             Bordlagda ärenden
                 Inga bordlagda ärenden.

72.             Post och skrivelser

 1. Förslag från medlem         
  1. Inget inkommit
  1. Post inkommande/utgående
   1. Inget inkommit
  1. Skrivelser inkommande/utgående
   1. SBK; Uppdatera våra uppdrag. Bilaga 2.
   1. Osby Bk bjuder in till inofficiell utställning. Bilaga 3.
   1. SBK; Inbjudan till distriktsmöte. Bilaga 4.
   1. SBK; Kongresshandlingar Bilaga 5.
   1. SBK; Infoblad. Bilaga 6.
   1. Fiesta Eksjö; Förfrågan om att jobba på Eksjö Stadsfest. Bilaga 7.

73.             Nytt beslutsärende
                 Vem ska trycka våra kläder? Grafica?
                      Beslut: Ja.

                      Beslut om att klubben bjuder de som beställer kläder från Engelssons via oss på tryck. Broderat klubbmärke samt eventuellt reflextryck på västar, byxor och ev. kepsar.
                      Beslut: Ja

                      Beslut om att även ta in prisuppgift på enbart tryck på klubbmedlemmarnas redan befintliga
                      kläder.
                      Beslut: Ja

                      Veronica kontaktar Grafica för att få fram priser.

74.             Konflikthantering
                      Inget att lyfta.

75.             Kassörens rapport
                 Ekonomin är fortfarande god. Räkningarna ökar med tanke på att kostnader såsom el och mat ökar. Det har trillat in en hel del medlemsavgifter. Vid mötets tidpunkt så var det 212 medlemmar.

76.             Utbildningens rapport
                 Instruktörer och hjälpinstruktörer har ett planerat möte 9/5-22 för att sätta höstens planering av kurser.

                      Mia tar kontakt med Stefanie i Nässjö för att sätta ett datum för balansbollstillfället som är avtalat sedan tidigare.

                      Sara Dufva hade inte möjlighet att komma och prata på medlemsmötet, men det kan kanske vara aktuellt att ta in henne till hösten..?

                      Det blir ingen ihopslagning av de två senare valpkurserna med start under Maj.

                      FBI hyr området 28/7-5/8 för läger, och kommer även vara på våra spårmarker i Qvensåsaskogen.

77.             Tävlingssektorn

                      Målsättning att dra igång tävlingar under 2023.

                      Kultävling under hundens vecka 2022 för klubbens medlemmar för att testa på att rodda en tävling.

                      Det har inkommit lite mail till tävlingssektorns mail:
                      1. Påskinfo Bilaga 8
                      2.Inbjudan till provledarutbildning Bilaga 9
                      3. Kontroll av medlemskap Bilaga 10
                      4. Ansökan om tävling 11

78.             Kökets rapport
                      Jessica handlar efter behov.
                      Fikat till medlemsmötet är beställt.

79.             Stugans rapport

                      Mycket gjordes under arbetsdagen.
                      Kylskåp/ frys är flyttat.
                      Påminnelse om att rätta till grindarna till Agilityn.
                      Vill även att det läggs prio på skjutdörren mellan lektionssalarna då det är stort behov av att de fungerar när vi har flera kurser igång samtidigt.
80.             Övrigt

                      Fråga om hur vi ska göra med föreningsdagarna för ungdomar under sommaren. Svårt att få till alla tider så vi avvaktar med detta.

                      Flytt av staket för agility-parkering är gjord.

                      Hundmötesträffarna drar igång, datum publiceras på Facebook.

81.             Nästa möte

                      Nästa möte beslutas den 2022-06-06 kl. 19.00, i klubbhuset.

82.             Mötet avslutas

                 Ordförande tackar för visat intresse och förklarar mötet avslutat.       

Malin Englund

Vid protokollet

Veronica Schill                                                                                               Veronica Ottosson

Mötesordförande                                                                                            Protokolljusterare