Ringträning (09-05-19)

Instruktör: Catarina Gustavsson buddha-boys@hotmail.com 0735064048