Klubben uppbokad för MH (09-08-20 07.00 - 20.00)

MH banan används av schäferklubben