Gräsklippning sommaren 2019

Gräsklippningen 2019 ser för närvarande ut såhär:

v. 26 Emma
v. 27 Emma
v. 28 Emma
v.29 Emma
v. 30 Veronica & Mia
v. 31 Zandra E
v. 32 Zandra E
v. 33 Veronica & Mia
v. 34
v. 35