Stadgar och policy Eksjö BK

Använd pilarna för att bläddra i de olika dokumenten!

 

Normalstadgar Eksjö Brukshundklubb1
Policy – Kränkande särbehandling och trakasserier, fastställd av FS 181207
Svenska Brukshundklubbens policy för medlemskultur
stadgar lokalklubbtesta