Valberedning

Valberedning:

Anna-Karin Hardebrink (Sammankallande 1 år)
Mejladress: cockweiler@gmail.com
Marianne Kärrman (1år)
Margareta Isaksson (2år)