Valberedning

Valberedning:

Sammankallande: Lovisa Ahlstedt 1 år
cajsalovisa@hotmail.com
Annika Pettersson 1 år
Margareta Isaksson 1 år