Sektorer

Utbildningssektorn:
Veronica Schill (Sammankallande)
Lovisa Ahlstedt
Catarina Gustafsson
Mia Alin


Tävlingssektorn:
Zandra Elmner
Vakant


Kök:
Ingeborg Eek


Stugfogde:
Ulf Gustafsson


Webb-ansvarig:
Lovisa Ahlstedt


Rasutveckling:
Catarina Gustafsson