Sektorer

Utbildningssektorn:
Veronica Schill (Sammankallande)
Lovisa Ahlstedt
Catarina Gustafsson
Bibbi Holst-Larsson


Tävlingssektorn:
Zandra Elmner
Vakant


Kök:
Ingeborg Eek
Bibbi Holst-Larsson


Stugfogde:
Ulf Gustafsson


Webb-ansvarig:
Zandra Elmner


Rasutveckling:
Catarina Gustafsson
Veronica Ottosson