Styrelsen


Ordförande:
Veronica Schill
0734169335
Vesch68@gmail.com

 

Sekreterare:
Veronica Ottosson
Veronica.ottosson@rjl.se

Kassör:
Lovisa Ahlstedt
cajsalovisa@hotmail.com

Vice ordförande:
Vakant

Ledamot:
Martina Engborg

Ledamot:
Alexandra Heibye

Ledamot:
Annika Petersson

Suppleant:
Linnea Sturesson

Suppleant:
Maria Alin

 

Styrelsen har styrelsemöten första måndagen varje månad förutom i Juli månad.
Har ni något ni vill meddela styrelsen eller komma med en motion så mejla Veronica.ottosson@rjl.se

Vill ni komma i kontakt med ledamöterna eller suppleanterna så hör av er till ordförande så skickar hon de vidare.

Svarstiden på mejl och sms är 3-5 arbetsdagar