Inbjudningar

KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE
EKSJÖ BRUKSHUNDKLUBB.
Jag med styrelse välkomnar alla medlemmar till ett digitalt
medlemsmöte.
När: 2 november 2021, kl 19.00
Var: via den digitala plattformen Zoom
Anmälan: via mejl senast 29 oktober 2021 till Jessica Wase
Stensen, sekreterare@eksjobk.se.
Länk till mötet: skickas ut via mejl senast den 31 oktober 2021.
Varmt välkomna
Veronica Schill, Ordförande