Bli medlem

sbklogga2Du kan enkelt bli medlem via SBK:s hemsida. Ange Eksjö BK som klubb. Klicka här!

 

 

 

 

Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår en förbundsavgift och en lokal avgift. Båda avgifterna betalas samtidigt. Alla medlemsskap är fullgoda och ger samma rättigheter i din klubb.

  • Förbundsavgiften är 360 kronor per år inom Sverige. I den ingår bland annat sex nummer av tidningen ”Brukshunden”.
  • Den lokala avgiften går till lokalklubben eller rasklubben. Avgiftens storlek varierar mellan klubbarna (130 kronor för Eksjö BK).

Första medlemsåret betalar du medlemsavgiften direkt till den lokala klubben eller rasklubben. Andra året får du en avi från förbundskansliet som hanterar din medlemsbetalning till klubben fortsättningsvis.

Medlemsformer
Svenska Brukshundklubben har flera former av medlemsskap. Välj det som är förmånligast för dig.

Ordinarie medlem 
Ordinarie medlem betalar förbundsavgift (för närvarande 360 kr) och lokal avgift (130 kr), alltså 490 kr sammanlagt. Du kan vara ordinarie medlem i flera klubbar. Då betalar du bara en förbundsavgift, men lokal avgift till varje klubb som du är medlem i.
Familjemedlem 
Familjemedlem betalar endast lokal avgift. Förutsättningen är att någon i din familj, i samma hushåll, redan är ordinarie medlem och att du blir medlem i samma klubb eller klubbar. (I medlemskapet ingår inte tidningen Brukshunden. Den skickas bara till den ordinarie medlemmen.)
Utlandsmedlem 
Utlandsmedlem betalar förbundsavgift på 490 kr per år plus lokal avgift. Förbundsavgiften är lite högre på grund av högre administrativa kostnader.
Ungdomsmedlem
Ungdomsmedlem är mellan 7 och 25 år. Gå med i Sveriges Hundungdom (SHU) och välj Svenska Brukshundklubben som specialklubb. Då får du två medlemsskap för priset av ett. Läs mer om SHU här!

SHU erbjuder egna verksamheter, som oftast hålls på våra lokalklubbar. Samma år som du fyller 26 år går ditt medlemsskap automatiskt över till Brukshundklubben.