Sektorer 2018

Utbildning

Veronika Schill, utbildningeksjobk@outlook.com
Lovisa Ahlstedt
Britt-Marie Holst Larsson

Tävling

Stina Carlsson, stinacarlsson1966@gmail.com
Marcus Rossing
Lena Brolin

Kök

Helen Anderberg

Stugan

Ulf Torstensson, skyddsangelns@hotmail.com

PR/info (hemsidan & facebooksidan)

Sandra Hardt, skyddsangelns@hotmail.com

RUS

Catarina Gustavsson, sammankallande
Veronica Ottosson

Agility

Vakant

Tjänstehund

Vakant