Sektorer 2017

Utbildning

Veronika Schill, utbildningeksjobk@outlook.com
Linda Knutsson
Magdalena Berggren

Tävling

Stina Carlsson, stinacarlsson1966@gmail.com
Marcus Rossing
Lars Erik Brohlén
Lena Brolin

Kök

Lovisa Ahlstedt

Stugan

Ulf Torstensson, skyddsangelns@hotmail.com

PR/info (hemsidan & facebooksidan)

Sandra Hardt, skyddsangelns@hotmail.com

Agility

Vakant

Tjänstehund

Vakant

RUS

Vakant