Valberedning och Revisorer

Valberedning
Ingeborg Eek (2 år) (Sammankallande)

Annelie Runervik (1 år)

Revisorer
Helena Hedenberg ( Sammankallande)
Janni Torvaldsson
Jill Rehnby ( Revisorsupleant)