Valberedning och Revisorer

Valberedning
Lovisa Ahlstedt  ( Sammankallande)
Margareta Isaksson
Annika Pettersson

Revisorer
Helena Hedenberg ( Sammankallande)
Lars Ekholm
Jill Rehnby ( Revisorsupleant)