Valberedning och Revisorer

Valberedning
Ingeborg Eek (1år) (Sammankallande) ingeborgeek@telia.se

Annelie Runervik (2 år)

Ann Merbach ( 1 år)

Revisorer
Helena Hedenberg ( Sammankallande)
Janni Torvaldsson
Jill Rehnby ( Revisorsupleant)