MH-Bana

Mentalbeskrivning hund
Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Man testar bland annat reaktioner vid ljud, hot, reaktioner på människor och överraskning.

Hunden blir varken godkänd eller underkänd. Utan bara beskrivs utefter hur den reagerar.

Alla hundägare som har hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger en bra bild av vem hunden är, både i avelsarbete eller för den som vill träna och tävla sin hund.

Kontaktvillighet:
Beskriver hundens förmåga att kontakt och besvara kontakt med främmande människor
Samarbete:

Testledaren tar hunden i koppel och förflyttar sig 10m. Hunden ska aktivt lockas att följa med


Hantering:
Testledaren hanterar hunden genom att föra händerna på var sin sida om bröstkorgen, vidare längs bålen, över länden och ner mot bakbenen. Tittar därefter på hundens tänder.


Lek 1:
Beskriver hundens reaktioner i samband med föremålslek och om hunden vill ha dragkamp.


Förföljande och gripande:
Beskriver hundens lust att förfölja ett rörligt föremål (Byte) och gripa det.


Aktivitetsnivå:
Beskriver hundens reaktion där förväntad aktivitet uteblir.


Avståndslek:
Beskriver hundens förmåga till aktivitet/samarbete med främmande person med avstånd från förare.


Överraskning:
Testar hundens förmåga att agera i en överraskande situation då den inte är engagerad i annan handling. Samt avreaktion, nyfikenhet och rädsla.


Ljudkänslighet:
Beskriver hundens reaktion i samband med överraskande ljud. Samt avreaktion, nyfikenhet och rädsla.


Spöken:
Beskriver hundens reaktion inför hotfulla, rörliga föremål som långsamt närmar sig. Samt avreaktion och nyfikenhet


Lek 2:
Beskriver om hundens reaktion ändrats från första lek.


Skott:
Beskriver hundens reaktion i samband med skottlossning. I såväl aktivitet (lek) som passivitet.
Som avslut kan hund och förare få en stunds lek tillsammans.

MH:beskrivaren går tillsammans med föraren igenom protokollet och förklarar hur man tolkat resultatet för eventuell framtida avel, dressyr eller annat.